“Als je boven jezelf uit wilt stijgen moet je soms eerst de diepte in”

We hebben allemaal een verleden, heden en een toekomst.

Niet alleen een verleden uit dit leven. 

Maar ook uit een leven voor dit leven waarin we ervaringen hebben opgeslagen en daar in dit leven herkenningen of herinneringen op kunnen duiken uit vorige levens. 

Sommige zielen hebben daarmee het geluk zichzelf goed te leren kennen in dit leven. 

Al is dit zeker geen gemakkelijke weg.

Ik spreek mensen die soms in het verleden meegezogen worden.

Dat kan komen door een situatie die plotseling opduikt in het heden. 

Of het kan ontstaan doordat ze hun eigen problemen aan het onderzoeken zijn en zo tot nieuwe inzichten komen.

Soms moet je als ziel iets doen voor jezelf of een ander om inzichten te kunnen ervaren in dit leven. 

Dat kan bijvoorbeeld komen doordat iemand er op latere leeftijd achter komt dat die geadopteerd is en een gevoel ervaarde van “ ik ben anders dan de rest van mijn familie”.

Of dat er na verlies of overlijden een gat ontstaat omdat daar de invulling van de liefde weg valt.

Na het verlies van een dierbare spreken mensen regelmatig over de ervaring dat ze zichzelf opnieuw moeten leren kennen.

Hun leven weer opnieuw op de rit moeten krijgen.

Maar ook wel kracht ervaren om nieuwe dingen te gaan doen. 

Soms nog in de gedachtegang van de overledene. 

Ze kunnen bijvoorbeeld een plaats bezoeken waar ze ooit samen nog heen zouden gaan. 

Behalve het gemis en verdriet herkennen ze ook nieuwe kwaliteiten en talenten van zichzelf die ze eerder nooit nodig hadden.

Nu moeten ze deze wel gebruiken om alleen te overleven.

Zo zie je dat er vanaf onze geboorte steeds nieuwe ontwikkelingen en veranderingen zullen zijn in ons leven.

Natuurlijk maken we dat ook van dichtbij mee in onze leefomgeving. 

Maar ook als je door een traumatische ervaring teruggeworpen wordt, ontdek je soms ook een innerlijke stem die vertelt wat goed voor je is of niet.

Waardoor je leven een andere wending neemt.

Wat is er belangrijk voor jou, nu je alleen verder gaat?

In dromen kunnen overleden dierbaren ook boodschappen doorgeven waardoor je tot nieuwe inzichten komt.

Zelfs als er geheimen waren in een familie en het geheim mee het graf in is gegaan kunnen zaken toch boven water komen.

Het mooie is dat oude foto’s die soms al jaren bij mensen aan de muur hangen of in de kast liggen kunnen veranderen als er iemand overlijdt.

Dat zet je dan aan het denken.

Waarbij er soms een begin wordt gemaakt van een andere gedachtegang.

Hoe je het leven op aarde ervaart en hoe het na de dood zal zijn.

De dood bestaat eigenlijk niet. Wij laten op een gegeven moment ons lichaam achter maar onze ziel bestaat voort.

Alle opgeslagen informatie nemen we mee.

En soms geven we dat gedeeltelijk door aan familieleden die nog op aarde leven. 

Dit gebeurt energetisch. 

Dus hoe beter je jezelf kent hoe gemakkelijker dat voor je ziel kan zijn.

Ieder mens maakt tragedies mee in zijn of haar leven met verdriet en pijn.

Je ziet dat je als mens flexibel bent en na jaren toch weer functioneert.

Of je nu een zwaar ongeluk hebt gehad, een kind bent kwijtgeraakt of te horen hebt gekregen dat je ernstig ziek bent.

Je bent toch in staat om te overleven in elke omstandigheid en dat is het bijzondere aan de mens, het is een natuurlijk instinct.

We zullen veel stormen overleven.

De kunst is om door de storm heen te komen en later weer in rustiger vaarwater terecht te komen. Zodat we kunnen genezen. 

Vraag daarom altijd hulp als je het zelf even niet meer aankunt.

We hebben het geluk dat we beschikken over veel hulpverleners. 

Zowel via de reguliere of alternatieve weg.

Kies de hulp waar jij je goed bij voelt op dat moment.

Ik werk met automatisch schrift.

Via jouw foto en vraag ontvang ik een antwoord. 

Het antwoord kan soms in het verleden liggen. 

Het antwoord op een vraag kan dus ook iets heel anders aan het licht brengen.

Ik wens je veel geluk en wijsheid.